Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti poskytne finanční prostředky ve výši 15 835 000 korun na dalších 106 česko-německých projektů

 
 

Tisková zpráva, 20. září 2017

 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) dal zelenou dalším 106 přeshraničním projektům. Správní rada Fondu schválila na svém pravidelném zasedání v Bamberku finanční prostředky v celkové výši více než 15 835 000 korun.

Mezi schválenými záměry se nachází také zhruba 20 projektů, které budou podpořeny díky mimořádnému programu Fondu určeného pro česko-německé kulturní start-upy v rámci „Česko-německého kulturního jara 2017“.  

„Dlouhodobě narůstající česko-německá výměna zaznamenala během Kulturního jara velké množství nových výhonků ve formě inovativních projektových formátů,“ bilancovala předsedkyně správní rady Kristina Larischová.

„Potvrdilo se, že společné kulturní iniciativy mohou příjemným a trvalým způsobem spojovat lidi z obou stran hranice,“ uvedla její zástupkyně Petra Ernstberger a dodala: „V tom spatřujeme také velký potenciál pro budoucnost.“ 

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

 

Vlak kultury Praha – Drážďany // Drážďany – Praha

Přes malou geografickou vzdálenost mezi Prahou a Drážďany doposud neexistuje žádná výrazná spolupráce mezi oběma největšími galeriemi obou měst, pražskou Národní galerií a Státními uměleckými sbírkami Drážďany. Se svým projektem kulturního vlaku nyní obě instituce signalizují zahájení nové, dlouhodobé spolupráce.

Během čtyř víkendů v listopadu a v prosinci 2017 bude ve vlaku EuroCity mezi Prahou a Drážďany probíhat program uspořádaný významnými českými a německými umělci, hudebníky a spisovateli, s účastí například básníka Durse Grünbeina nebo známé české koncepční umělkyně Kateřiny Šedé. Fond budoucnosti podpoří tento nekonvenční záměr v rámci mimořádného programu pro kulturní start-upy.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 25 000 eur.

 

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko 2018

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), které je zprostředkovatelem kultury, kontaktů a setkávacím místem pro bavorské a české sousední regiony, dále pokračuje v realizaci projektu „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko 2018“. Cílem projektu je zintenzivnit bavorsko-českou spolupráci a zapojit do přeshraničních aktivit různé cílové skupiny – žáky, studenty a pedagogy, zájemce o kulturu, umělecké tvůrce a zástupce kultury a širokou veřejnost. Od začátku roku 2017, kdy do projektu jako partner vstoupil Tandem Plzeň, přibylo v rámci celého programu nabídek týkajících se setkání žáků na obou stranách hranice.

Fond budoucnosti se podílí na financování tohoto záměru částkou 30 000 eur.

 

Vladimír Holan: Sebrané spisy, sv. 11, Lyrik VIII: 1968-1971, Předposlední

Díky ambicióznímu publikačnímu záměru dvojjazyčného souborného vydání díla Vladimíra Holana získá německý čtenář poprvé možnost seznámit se s tvorbou tohoto významného českého básníka v celé její šíři.

Aktuálně plánovaný 11. svazek „Předposlední“ zahrnuje 250 básní z let 1968-1971, jejichž vydání se samotný autor již nedožil, protože v atmosféře po potlačení Pražského jara nemohly být vydány.

Edičně vydání Holanova souborného díla, které vychází u renomovaného nakladatelství Universitätsverlag Winter, připravili literární vědci Michael Špirit z Prahy a prof.  Urs Heftrich z Heidelberku. Pro překlad plánovaného svazku „Předposlední“ do němčiny se podařilo získat významnou českou překladatelku Věru Koubovou.

Fond budoucnosti se podílí na financování tohoto záměru částkou 13 500 eur.

 

Europa im Wandel

V rámci tohoto bilaterálního výměnného programu, který Fond již několikrát podpořil, se setká dvanáct českých studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi a dvanáct německých studentů Fachhochschule v Münsteru v obou uvedených městech.  
V průběhu několikadenního prakticky orientovaného programu získají studenti prostřednictvím prohlídek firem a vysokých škol náhled do vzdělávací praxe a do všedního dne vrstevníků ze sousední země a zároveň si zlepší své interkulturní kompetence. V rámci případových studií se budou zabývat tématy jako pracovní právo a demografický vývoj a migrace. U českých studentů má program navíc přispět k rozšíření znalostí němčiny.

Příspěvek Fondu buducnosti na tento projekt činí 63 000 Kč.

 

Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“. Kontaktní a vzdělávací seminář pro učitele všech typů škol z Německa a Česka

Téma historické paměti představuje důležitý aspekt pro česko-německá setkávání mládeže. Kanceláře Tandemu v Plzni a Řezně proto ve spolupráci s Památníkem Flossenbürg připravují několikadenní seminář pro učitele na téma „společné vzpomínání“.
V rámci semináře se mají účastníci seznámit s metodami a pedagogickými koncepty a vypracovat návrhy společných projektů. Kromě toho je naplánována dokumentace závěrů formou dvojjazyčné publikace, která je určena pro multiplikátory z oblasti vzdělávání, takže výsledky mohou být využity i pro další školní výměny. V rámci semináře budou účastníci ve spolupráci s Fondem budoucnosti informováni o možnostech podpory projektů a hledání partnera.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 5 780 eur.

 

Migrace–hranice–předsudky. Hlavní společenské výzvy na cestě k otevřené a diverzitní společnosti

Týdenní setkání mládeže s programem politického vzdělávání, které pořádají partneři Sonnenberg Kreis e.V. a The English College v Praze, je zaměřeno na jedno z nejcitlivějších aktuálních témat česko-německého dialogu: odlišného přístupu k otázce uprchlictví a migraci. 
V rámci konstruktivního, otevřeného dialogu se bude diskutovat o příčinách migrace, strachu, předsudcích a možných řešeních. Čeští a němečtí účastníci si rozšíří svůj horizont prostřednictvím konfrontace s jinými názory, osvojí si diskusní strategie a vytvoří si vlastní představu o diverzní společnosti. Závěrečná hodnocení žáků budou zdokumentována formou krátkých videopříspěvků. Obsahový program doplní jazyková animace a menší výlety.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 6 000 eur.

 

Energetika ČR a SRN

Žáci pražského gymnázia Přírodní škola a střední odborné školy Max-Grundig Schule ve věku 16-19 let se mají společně zabývat historií, aktuální situací a možnými perspektivami energetiky v Česku a v Německu. Hlavní aspekt přitom spočívá v přímém propojení teorie a praxe. Vedle zprostředkování znalostí tak program zahrnuje také exkurze do podniků působících v oblasti energetiky. V Česku tak žáci navštíví například uhelnou elektrárnu Prunéřov II, větrnou elektrárnu Pchery nebo Ústav jaderného výzkumu v Řeži; v Německu pak přečerpávací vodní elektrárnu Walchensee, teplárnu na biomasu v Ansbachu/Triesdorfu nebo geotermální elektrárnu v Unterhachingu.
Žáci mají díky projektu být schopni zhodnotit potenciál a nebezpečí různých energetických zdrojů a také posoudit odlišné postoje Čechů a Němců k některým aktuálním otázkám, jako energetická bezpečnost a spotřeba energie.   

Podpora Fondu budoucnosti u tohoto projektu činí 4 000 eur.

 

Digitální mládež – Čeští a němečtí žáci mezi WhatsAppem a skutečností

Tato dvě setkání žáků Gymnázia Immanuela Kanta z Lachendorfu a jeho českého partnerského gymnázia z Příbrami byla předložena v rámci Tématu roku 2017. V popředí jejích zájmu je digitalizace různých aspektů každodenního života a s tím spojených rizik a dopadů: závislost na počítačích a chytrých telefonech, kyberšikana nebo „fake news“.   
Konfrontace s těmito tématy bude probíhat ve spolupráci s kompetentními partnery: policie z Celle bude s účastníky diskutovat o počítačové kriminalitě a kyberšikaně. V rámci návštěvy redakce deníku Cellesche Zeitung bude tematizována digitalizace žurnalistiky a neseriózní zpravodajství. Diskuze v zařízení pro odvykání závislostí Drobs Hannover účastníky přiměje k zamyšlení nad nebezpečím počítačové závislosti. 

Srovnávací průzkum na obou školách má kromě toho přinést informace ohledně mediálního konzumu německých a českých žáků a jejich osobních zkušeností s kyberšikanou a závislostí na internetu.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 3 123 eur.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 273 167 361
GSM: +420 737 505 790

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti