Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč

 
 

Premiér Sobotka a ministr zahraničí Zaorálek ocenili práci Česko-německého fondu budoucnosti

Tisková zpráva

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) schválil finanční prostředky ve výši přes 21 mil. Kč pro dalších 174 česko-německých projektů. Ve středu o tom rozhodla správní rada Fondu budoucnosti na svém zasedání v Praze.

Na začátku pravidelného čtvrtletního zasedání správní rady ocenil práci fondu český premiér Bohuslav Sobotka. „Díky česko-německé spolupráci na úrovni krajů, měst, obcí a samotných občanů se podařilo vybudovat dobré partnerství a silné přátelství mezi Čechy a Němci,“  zdůraznil Sobotka.

Správní rada zasedala v pražském Černínském paláci, sídle českého ministerstva zahraničních věcí. Zasedání zahájil šéf resortu Lubomír Zaorálek. „Kontinuální podporou česko-německé spolupráce na nejrůznějších úrovních společnosti rozšířil fond vztahy mezi našimi zeměmi o novou, mezilidskou dimenzi,“ zdůraznil český ministr zahraničí.

Vlády obou zemí oznámily u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace z roku 1997 na začátku letošního roku prodloužení činnosti fondu o dalších deset let do roku 2027 a česká vláda za tímto účelem fondu poskytla 270 milionů korun.

Předsedkyně správní rady Kristina Larischová české vládě poděkovala za důvěru a investici vloženou do fondu. „Tím se vytvořily předpoklady, abychom i v příštích deseti letech mohli uvádět v život hlavní myšlenky Česko-německé deklarace.“

 

Výběr aktuálně schválených projektů:


Setkání na vodě

Probudit u mladých účastníků ze sociálně znevýhodněných lokalit a jejich vrstevníků ze sousední země zájem o společnou historii – to je ambiciózní projektový záměr pražské organizace Proxima sociale o. p. s. a jejího hamburského partnerského spolku Jugendclub Burgwedel. Během desetidenního setkání v severním Německu se bude celkem 20 mladých účastníků z obou zemí nejprve zabývat obdobím nacismu a navštíví mimo jiné památník Bullenhuser Damm, kde bylo v roce 1945 při pseudolékařských pokusech zavražděno 20 dětí. Dále si prohlédnou muzeum vystěhovalectví a bývalý „lágr“ pro nuceně nasazené. V rámci druhé části setkání, která se uskuteční u Baltského moře, se budou účastníci zabývat důležitými otázkami současnosti, jako je diskriminace, rasismus, antisemitismus, pravicový extremismus, uprchlictví a migrace.  

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 17 000 Kč.


Česko-německé setkání u příležitosti slavnostního vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích

Rekonstrukci kostela sv. Martina v Markvarticích postaveného v roce 1704 lze považovat za symbol obnovy stavebních památek v severočeském regionu a česko-německé spolupráce po roce 1989. Jako zázrakem unikla tato zapsaná kulturní památka v 70. a 80 letech minulého století demolici plánované komunistickým režimem a zůstala zachována jako ruina.
Vysvěcení zrekonstruovaného kostela a první bohoslužba od roku 1966 má být událostí s přeshraničním významem, očekává se přes 1 000 návštěvníků – poutníků, vysokých představitelů církve z Bavorska, Moravy a Slezska a farníků, kteří renovaci podpořili dary a dobrovolnou prací. K vysvěcení kostela je kromě toho naplánováno vydání dvojjazyčné publikace, věnované minulosti a přítomnosti markvartického farního sboru a renovaci kostela.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 95 000 Kč.


Česko-německé století (pracovní název)

Pražská společnost Pulchra společně s Českou televizí a berlínskou redakcí časopisu „Osteuropa“ připravuje pětidílný dokumentární cyklus, který začleňuje vztahy mezi Němci a Čechy do širšího historického kontextu let 1918–2018. Zvláštní pozornost přitom bude věnována roli německé menšiny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podpora ze strany fondu se vztahuje na poslední část cyklu, která se bude věnovat česko-německým vztahům po roce 1990. V jejím rámci budou představeny také konkrétní projekty, které přispěly k pozitivnímu vnímání česko-německých vztahů. Dokumentární cyklus bude nabídnut k vysílání také německým veřejnoprávním televizním stanicím.  

Fond budoucnosti se podílí na financování tohoto záměru částkou 448 000 Kč.


Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2017

Rohrské léto je týdenním česko-německým setkáním s pestrým programem pro všechny věkové skupiny: děti, mládež, rodiče i prarodiče. Týdenní program pro německé a české účastníky zahrnuje hudbu, literaturu, tanec, divadlo, jazykový kurz a společné bohoslužby.
Rohrské léto se uskuteční již popětadvacáté a Fond budoucnosti je pravidelně podporuje.
U příležitosti 500. výročí reformace bude hlavním tématem letošního ročníku Jan Hus jako český předchůdce německé reformace. Dalším tematickým bodem různých uměleckých pracovních skupin, do kterých budou účastníci rozděleni, je dětské opera Brundibár, jež byla v době druhé světové války uvedena vězni Ghetta Terezín. 

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 6 000 eur.


Publikace komiksové knihy tří příběhů z 2. světové války

Prostřednictvím populární formy komiksu přibližuje pražská organizace Post Bellum, známá svými bohatými zkušenostmi v oblasti paměťové kultury, a nadace Brücke-Most-Stiftung mladým lidem z obou zemí téma nucené práce v době nacionálního socialismu. Komiks zachycuje velmi rozdílné vzpomínky tří žen a umožňuje tak čtenářům nahlížet dané téma z různých perspektiv. V popředí stojí otázka, jak zkušenost nuceného nasazení změnila život a vnímání světa tehdejších mladých lidí.
Komiks má být zároveň využíván jako doplňkový učební materiál v rámci výuky dějepisu.

Příspěvek Fondu buducnosti na tento projekt činí 180 000 Kč.


Zapomenutá místa - mediální stezka Polevsko

Cílem workshopů, organizovaných projektovými partnery Lužický horský spolek a Hillersche Villa GmbH, je konfrontace mladých účastníků z obou zemí s česko-německými dějinami v rámci konkrétního regionu a vytvoření multimediální turistické stezky pohořím v okolí Polevska. Ve spojitosti s Tématem roku Fondu budoucnosti (podpora.mediální.kompetence) organizátoři plánují vypracovat mediální příspěvky ke zmizelým místům v Lužických horách. Během čtyřdenního workshopu se účastníci v rámci česko-německých týmů seznámí s dějinami čtyř lokalit – jako příkladem regionální historie –, budou hovořit s pamětníky, vyhledávat informace. Na tomto základě zpracují mediální příspěvky (video a audio, fotografie) a posléze za použití digitálních QR-kódů vytvoří multimediální naučnou stezku.

Fond budoucnosti se bude podílet na financování tohoto projektu příspěvkem 90 400 Kč.


Zrcadlení Německa

S mottem: „Poznej svého souseda, poznej sám sebe“ nastavuje česká umělkyně Šárka Prušáková a německý fotograf Frank Gerald Hegewaldt velmi originálním způsobem zrcadlo současnému Německu. Se zrcadlem ve formě mapy Spolkové republiky navštíví různá místa v Německu a zachytí charakteristické motivy tamního života v podobě „foto-zrcadlení“. Fotografie budou doplněny krátkými komentáři a jejich cílem bude motivovat k zamyšlení nad sousední zemí a nad vzniklými obrazy. Spektrum témat je široké: „Památník topografie teroru“, „Digitalizace“, „Uprchlíci“, „Stavební megalomanie“. Všechny motivy spojuje otázka: Co je typicky německé?
Fotografie budou prezentovány na výstavách v obou zemích, v plánu je i vydání katalogu. 

Příspěvek Fondu budoucnosti na tento projekt činí 2 100 eur.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 273 167 361
GSM: +420 737 505 790

Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 
Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 
Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 
Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 
Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 
Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 
Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 
Fond budoucnosti podpoří dalších 174 česko-německých projektů částkou přes 21 mil. Kč
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti