Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti podpoří česko-německou spolupráci při obnově památek

 
 

Fond budoucnosti uvolní 27,8 milionu korun na 129 nových česko-německých projektů

Tisková zpráva, 5. prosince 2019

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 129 česko-německých projektů realizovaných občany obou zemí. Ve středu za tímto účelem správní rada fondu v Praze uvolnila finanční prostředky ve výši zhruba 27,8 milionu korun.

Mezi schválenými iniciativami je i několik diskuzních, publikačních nebo školních projektů, které se zabývají společnými česko-německými a evropskými dějinami. Nadto se řada projektů, předložených v posledním čtvrtletí tohoto roku, tradičně věnuje renovaci zchátralých německých a židovských stavebních památek a hřbitovů v Česku, která od počátku představuje důležitou součást agendy Fondu budoucnosti. „Česko-německá spolupráce při obnově zanedbaných kostelů a hřbitovů posiluje naše povědomí o společných dějinách. Chceme-li se z našich společných dějin poučit, je to jedna z nejlepších cest, jak je poznat,“ zdůrazňují oba předsedové správní rady Jindřich Fryč a Martin Kastler

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

XXVIX. česko-německé brněnské symposium – Dialog uprostřed Evropy

Brněnské sympozium patří k největším pravidelným diskuzním fórům v česko-německém kontextu. Ackermann-Gemeinde e.V. a její český partner Společnost Bernarda Bolzana každoročně pořádají setkání osobností z obou zemí a z různých oblastí, které – stranou aktuálního politického dění – společně diskutují o zásadních politických otázkách, společenském vývoji a česko-německému soužití v Evropě.  
Téma letošní konference zní: „Rozdíl mezi západem a východem v Evropě. Stále tikáme jinak?“ Účastníci budou hledat odpovědi na otázky, z jakých důvodů mohou vést v posledních letech k novému rozkolu témata jako energetická transformace, migrace a diskuze o hodnotách jako humanita, otevřenost a národní identita a bezpečnost.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou ve výši 14.000 eur.


Václav Havel v Mnichově

Mnichovský Adalbert Stifter Verein a pražská Knihovna Václava Havla chtějí prostřednictvím několika pódiových diskuzí s pamětníky a workshopy pro žáky připomenout stěžejní roli Václava Havla při novém utváření česko-německých vztahů po pádu Železné opony. Aktuálním podnětem je 30. výročí první Havlovy cesty do zahraničí v roli československého prezidenta v lednu 1990, kdy navštívil Mnichov a Východní Berlín. Již tehdy Havel otevřeně tematizoval poválečný odsun sudetských Němců a zdůrazňoval důležitost dobrých sousedských vztahů mezi Čechy a Němci jako základního kamene evropské integrace. V rámci plánovaných diskuzí se má také debatovat o aktuálním stavu česko-německých vztahů.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 2.800 eur.


Projekt „Die Weiße Rose“

Žáci Gymnázia Paula Pfinzinga z Hersbrucku a litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna se budou během třídenního společného setkání zabývat německým protinacistickým odbojem, především pak odbojovou skupinou „Bílá růže“.
V Hersbrucku a také v Litoměřicích se nacházely pobočné tábory KT Flossenbürg.
Zvláště v případě gymnázia v Hersbrucku je období druhé světové války již dávno důležitou součástí učebního plánu. Aktuálním podnětem pro toto setkání je 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Hersbrucku. Žáci při této příležitosti v Norimberku navštíví uvedení opery „Die Weiße Rose“. Po představení budou mít možnost diskutovat s jeho protagonisty, a to zvláště o otázkách „Co je odboj?“ nebo „Co znamená odboj dnes?

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 4.000 eur.


Aby se inkluze stala běžnou záležitostí

Gymnázium Romaina Rollanda v Drážďanech a Základní škola Ostrožská Nová Ves chtějí v rámci dvou devítidenních setkání seznámit české a německé žáky s tématem inkluze, které je v obou zemích živě diskutováno, a zároveň umožnit osobní setkání lidí s hendikepem a bez hendikepu. Konkrétně je například naplánována návštěva speciální školy a chráněné dílny, dále návštěva „Neviditelné výstavy“ v Praze (pro osoby se zrakovým postižením) a drážďanského Muzea hygieny, účast na projektu „Stavíme mosty – Lidé s postižením v každodenním školním životě“, ale také společná hudební produkce, tanec a sport.
Projekt zapadá do Tématu roku vypsaného Fondem budoucností („Pojď do toho! Překonávání dělicích linií ve společnosti“).

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 233.000 Kč.


Tak se dělá jaro #4

Brémský kulturní festival „Tak se dělá jaro“ se během několika málo let stal jednou z nejživějších platforem pro česko-německou kulturní výměnu. V rámci široce koncipovaného mezižánrového programu nabízejí Brémský spolek pro česko-německou spolupráci společně se spolkem „Globale“ od roku 2017 brémskému publiku – vzdálenému stovky kilometrů od česko-německé hranice – přehled aktuální české kulturní scény a setkání stále se obměňujících umělců z obou zemí. Od počátku přitom sázejí na kontinuální rozšiřování a inovaci festivalu.
Čtvrtý ročník se soustřeďuje především na hudbu. Naplánováno je několik koncertů různých žánrů – folklór, jazz, pop, opera –, které doplní čtení, výstavy, divadlo a diskuze.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 15.000 eur.


Vydání knihy Petra Langeho: Rodina Mannů a Češi

Pražský zpravodaj ARD Peter Lange osvětluje ve své rozsáhlé monografii s bohatou obrazovou dokumentací vztah rodiny Mannových k Čechům. V popředí stojí nositel Nobelovy ceny Thomas Mann, který na svém útěku z nacistického Německa přijal československé občanství. Historie rodiny Mannových ukazuje, že Němci a Češi ani v době národnostní roztržky nestáli proti sobě vždy jako nepřátelé a že Československo se aktivně angažovalo ve prospěch osob pronásledovaných německým nacistickým státem. Tuto dosud málo známou roli Československa chce pražské nakladatelství Vitalis přiblížit vydáním uvedené knihy a pomocí série doprovodných čtení a přednášek.
Autor knihy Peter Lange již v roce 2018 za svůj rozhlasový příspěvek o vztahu rodiny Mannových k Čechům obdržel Česko-německou novinářskou cenu.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt podporu ve výši 8.000 eur.


Záchranné práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova v Terešově

Starý židovský hřbitov v Terešově u Rokycan (západní Čechy) je jedinou připomínkou zdejší kdysi početné židovské obce. Krásné a početné náhrobní nápisy příkladně dokumentují příchod židovských obyvatel do této oblasti.
V současnosti se hřbitov nachází v dezolátním stavu. Téměř polovina náhrobků je vyvrácena nebo rozbita, téměř všechny pak vykazují stopy poškození ať již erozí, nebo vandalismem.
Ačkoliv se Federace židovských obcí v České republice jako současný vlastník hřbitova již od roku 2002 snaží o postupnou záchranu a renovaci, nemohla být řada potřebných prací realizována z důvodu nedostatku financí. S podporou Fondu budoucnosti nyní dojde k dalšímu kroku k záchraně poškozených náhrobků.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt podporu ve výši 300.000 Kč.


Dokončení opravy zvoničky a obnova komínu poustevny

Oprava zvonové věžičky je součástí rozsáhlejšího projektu obnovy umělecké památky z 18. století a zároveň jediného příkladu ivanitské poustevny na českém území. Péčí občanského sdružení Zachraňme teplickou poustevnu, z.s. by zde v budoucnu mohla vzniknout výstava připomínající historii této vzácné barokní památky i dosud málo známé česko-německé dějiny města Teplice nad Metuji. Projekt přispívá k rozvoji nedávno navázaných kontaktů s bývalými německými krajany, sdruženými v Heimatkreis Braunau Sudetenland e.V. Symbolický význam občanské iniciativy za záchranu a zpřístupnění zchátralé kulturní památky posiluje také skutečnost, že v blízkosti poustevny byl krátce po druhé světové válce zavražděn místní děkan a další občan německé národnosti.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 90.000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti