Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti poskytne na přeshraniční projekty finanční prostředky ve výši zhruba 22,3 milionu korun

 
 

 

Tisková zpráva, 7. dubna 2017

 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) schválil podporu dalších 184 česko-německých projektů. Ve čtvrtek uvolnila správní rada Fondu budoucnosti na svém pravidelném zasedání pořádaném v Praze za tímto účelem prostředky ve výši zhruba 22,3 milionu korun.

Mezi záměry schválenými v tomto čtvrtletí je několik projektů, které se zabývají dopady totalitních režimů: „Vergangenheitsbewältigung – jakkoli tento termín v češtině neexistuje a máme k dispozici jen volný překlad „vyrovnávání se s minulostí“ – může fungovat pouze za účasti nejširších vrstev společnosti,“ zdůrazňuje Kristina Larischová, předsedkyně správní rady. „Je potěšitelné, když aktéři občanské společnosti na obou stranách hranice společně uchopí toto citlivé téma a konfrontaci s minulostí nepřenechávají pouze politikům a historikům,“ uvedla Petra Ernstberger, místopředsedkyně správní rady Fondu budoucnosti.

Mezi schválenými záměry se nachází několik projektů k Tématu roku, které Fond budoucnosti vyhlásil na rok 2017: podpora.mediální.kompetence.

 

Výběr schválených projektů:

 

Žiji se svou minulostí. Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust.

V případě vzpomínek pamětníků holocaustu, jejichž český překlad nyní plánuje vydavatel Ivan Lefkovits v nakladatelství OIKOYMENH, je zajímavá již jejich geneze: jako reakce na výzvu Elieho Wiesela vytvořit celosvětovou sbírku doposud nezveřejněných vzpomínek na holocaust, bylo v roce 1995 ve Švýcarsku založeno „Kontaktní centrum pro přeživší holocaustu“. Pod jeho vedením bylo zaznamenáno 15 jedinečných příběhů pamětníků holocaustu z Česka, Slovenska, Německa, Polska a Maďarska, kteří žijí ve Švýcarsku.
Vedle samotných vzpomínek je působivá také grafická úprava publikace. Obálky 15 sešitů budou stejně jako originální německé vydání opatřeny výřezy z cyklu „Birkenau“ Gerharda Richtera.    

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 270 000 Kč.

 

Žádný člověk

V Brémách narozená režisérka Katharina Schmitt ve své nové opeře „Žádný člověk“ tematizuje dopady totalitních struktur na kolektivní vědomí společnosti.
Inscenace, která měla premiéru na konci března 2017 na Nové scéně Národního divadla v Praze (hudba: Jiří Kadeřábek, dramaturgie: Lukáš Jiřička), prezentuje tragický osud českého sochaře Otakara Švece, který v roce 1949 dostal nařízeno vytvořit obrovský Stalinův pomník na pražské Letné. Budování třicet metrů vysokého sousoší trvalo šest let, Stalin ještě před dokončením zemřel, Švecova manželka spáchala sebevraždu a také samotný sochař si pouhé tři týdny před odhalením pomníku v květnu 1955 vzal život. V roce 1962 byl pomník v reakci na politické změny v Sovětském svazu odstraněn; stopy totalitního režimu tím však smazány nebyly a jsou připomínány v poslední části opery. Německá premiéra inscenace proběhne v listopadu 2017 na Festivalu globale° v Brémách.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 8 500 eur.

 

Vystoupit z ticha

Bohuslav Reynek, překladatel, básník a jeden z nejvýznamnějších českých grafiků, měl již za svého života v Československu postavení kultovního umělce. Cílenému ponižování ze strany komunistického režimu a zákazu vystavování po porážce Pražského jara čelil s pozoruhodnou pokorou – stavěl se mu na odpor silou své víry a prožitkem krásy přírody.
Výstavou pašijových výjevů Bohuslava Reynka v Rosenheimu galerista Alfons Rockl poprvé přiblíží bavorskému publiku Reynkův život a dílo a zároveň také povědomí o společenském a politickém kontextu jeho vzniku. Na vernisáži bude promítán dokumentární film o Bohuslavu Reynkovi a přítomna bude též umělcova vnučka.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou 3 000 eur.

 

Proudění 2017

Kulturní centrum v Řehlovicích poblíž saské hranice se etablovalo jako osvědčené místo setkávání česko-německé umělecké scény. Umělecké sympozium „Proudění“, které se v Řehlovicích pravidelně koná od roku 2000 a které Fond budoucnosti dlouhodobě podporuje, se u příznivců kultury z obou zemí již několik let setkává s velmi pozitivními ohlasy. Předmětem sympozia je společné kreativní zpracování témat z oblasti umění, historie a politiky, která jsou ve stejné míře zajímavá pro Čechy i Němce. Mottem letošního 17. ročníku je „Oběť a oddanost“ (jako alternativa k egoismu a honbě za majetkem  v „postfaktické“ době). Vedle umělců se sympozia poprvé zúčastní také děti z místní mateřské školy.

Fond budoucnosti se na financování podílí částkou 180 000 Kč.

 

Khameskeri vras – Sluneční záře

Projekt „Khameskeri vras – Sluneční záře“ si klade za cíl podpořit mladé romské umělce a zároveň šířit povědomí o romské kultuře v rámci české a německé společnosti. Jeho konkrétním výsledkem bude světelná performance vytvořená v průběhu několika workshopů v roce 2017 mladými romskými umělci a profesionálními světelnými designéry. Performanci bude provázet romská hudba, zkomponovaná samotnými účastníky. Tyto skladby  budou pak v roce 2018 prezentovány u příležitosti 20. výročí Světového romského festivalu Khamoro v Praze a na 14. ročníku Festivalu světla [Festival of Lights] v Berlíně. Dále je v rámci projektu plánován třídenní festival romské literatury v Praze. Jeho cílem je prohloubit kontakty mezi česky a německy píšícími romskými autory a přispět k šíření povědomí o romské kultuře v České republice a v Německu.

Příspěvek Fondu budoucnosti na tento projekt činí 215 000 Kč.

 

Projekt IT- bezpečnost a sociální mediální platforma – přeshraniční prevence - bezpečně na internetu

Cílem tohoto projektu v rámci letošního Tématu roku „podpora.mediální.kompetence“ je výměna zkušeností mezi německými a českými žáky a odborníky v oblasti internetové bezpečnosti. Žáci Střední školy technické v Mostě a gymnázia v Augustusburgu se ve společných týmech pod profesionálním vedením seznámí s tématem internetové bezpečnosti a riziky spojenými s používáním sociálními sítěmi. Na programu jsou v této souvislosti také návštěvy saské a české policie a dotazníkový průzkum na školách. Výsledky rešerší žáci zaznamenají v dvojjazyčné brožuře. 

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 120 600 Kč.

 

Berlín - Praha: Kulturní výměna

Žáci pražské a berlínské euroškoly organizace ESO, jednoho z největších soukromých poskytovatelů vzdělání v Německu, rozšíří „klasickou“ výměnu, zahrnující prohlídku města či jazykově vzdělávací a kulturní program, o prvky související s Tématu roku 2017. Žáci během výměnných pobytů navštíví významné mediální domy, jako je hlavní studio stanice ARD a Deutsche Welle v Berlíně nebo Česká televize a Rádio Svobodná Evropa v Praze. Díky rozhovorům s novináři se seznámí s procesem získávání, vyhodnocování, přípravy a vysílání informací a zpráv. Následně proběhne diskuse a analýza na téma „konzum, využití a působení“ médií. Cílem je také kritická analýza toho, jak mediální výstupy přijímají sami žáci.

Fond budoucnosti se na financování podílí částkou 123 600 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 273 167 361
GSM: +420 737 505 790

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti