Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podpoří občanskou společnost v obou zemích

 
 

Schváleno 104 nových česko-německých projektů

Tisková zpráva, 19. září 2018

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti uvolnil finanční prostředky ve výši 11,1 milionu korun pro dalších 104 společných projektů ze strany občanů obou zemí. Ve středu o tom v Praze rozhodla správní rada Fondu.

„Těší nás, že se česko-německý dialog kontinuálně rozšiřuje o nové projektové partnery a formáty,“ uvedl Martin Kastler, předseda správní rady Fondu budoucnosti na konci zasedání. „Živá občanská společnost, která myslí a jedná napříč hranicemi, představuje nejlepší ochranu před polarizací Evropy,“ dodal.

Vícero projektů schválených v tomto čtvrtletí pochází z oblasti vzpomínkové kultury a politického vzdělávání a vztahuje se k Tématu roku vypsanému Fondem budoucnosti („Jakou budoucnost chceme?“).

„Konfrontace s vlastní historií, ačkoliv je často velmi nepříjemná, je nezbytná, pokud chceme v Evropě společně rozvíjet smysluplné vize do budoucna,“ uvedli ředitelé Fondu budoucnosti, Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek. „Velmi si tak ceníme všech, kteří investují svůj čas a energii do rozvoje nových forem zprostředkování historie, jež jsou skutečně schopné oslovovat mladé lidi.“
 

Výběr z aktuálně schválených projektů:

Česko-německá expertní výměna (studijní pobyt) ke vzniku Institutu paměti národa v Praze

S ohledem na plánované založení Institutu paměti národa v Praze hledá organizace Post Bellum inspiraci u organizací občanské společnosti v Německu, jejichž činnost v oblasti vzpomínkové kultury a politického vzdělávání je ze strany společnosti i politiky uznávána a dlouhodobě finančně zajištěna. Institut paměti národa má prostřednictvím konkrétních životních příběhů seznámit českou veřejnost s historií 20. století a zároveň sloužit jako archiv a dokumentační a badatelské centrum. Post Bellum se chce za tímto účelem navázat v Berlíně a Drážďanech odbornou výměnu ohledně otázek jako management, fundraising a PR s následujícími organizacemi: Topographie des Terrors, Židovské muzeum, Památník holocaustu, Muzeum Stasi, Muzeum Berlínské zdi, Muzeum NDR a Památník Bautzener Straße.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 75 000 Kč.


Česko-německé vztahy, jejich historie a budoucnost v kontextu evropské politiky

Ve spojitosti s Tématem roku, vypsaným Fondem budoucnosti, pořádají Junge Europäische Föderalisten Bayern e.V. a jejich český partner Mladí Evropané v Praze čtyřdenní konferenci, v jejímž rámci budou žáci a studenti reflektovat česko-německé vztahy v kontextu evropské politiky. Vedle pohledu do minulosti budou účastníci diskutovat o rozdílných postojích obou zemí k migrační politice a vytvoří konkrétní návrhy pro společnou evropskou politiku.
Součástí konference je veřejná pódiová diskuze, při níž budou bývalí ministři zahraničí Německa a Česka, Klaus Kinkel a Josef Zieleniec, a poslanec Evropského parlamentu Bernd Posselt bilancovat proces usmíření po roce 1989.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 1 650 eur.


Hledání stop v židovské Praze - Rozmnožování výukových a projektových metod v kontextu německo-české kultury vzpomínek

Během pětidenního hledání stop se žáci gymnázia z Lappersdorfu a Německé školy v Praze společně seznámí s historií a aktuálním vývojem pražské židovské obce a budou se na konkrétním příkladu zabývat jejími různými aspekty jako židovská vzpomínková kultura, školní tradice a stavební kultura. V této spojitosti povedou i rozhovory s dnešními obyvateli. Žáky podpoří řada kooperačních partnerů: židovská obec v Praze, Goethe-Institut, spolek Landesarbeitsgemeinschaft Architektur und Schule a odborníci z Karlovy univerzity. Paralelně k hledání stop určeného pro žáky se zúčastnění učitelé v rámci semináře pro multiplikátory seznámí s různými metodami vzpomínkové kultury, aby tak získali nové impulsy pro další česko-německou projektovou práci.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 4.500 eur.


HOLO_GEN: Konference mládeže o současném významu holokaustu a o poučení z dějin

Gymnázium Pegnitz a spolek Židovský památník Černovice u Tábora se v rámci Tématu roku vypsaného Fondem budoucnosti budou zabývat otázkou, co se může mladá generace naučit z historické zkušenosti holocaustu pro dnešní soužití. Tematická činnost bude nejprve probíhat v menších skupinkách, společně s dalšími gymnázii z Německa, Česka a Slovenska. Během několikadenní závěrečné konference v pražském Goethe Institutu budou výsledky žáků ze zúčastněných zemí konfrontovány v rámci přeshraničního diskurzu a budou dány do spojitosti s aktuálními otázkami. Cílem je, aby tato nově vzniklá síť škol vytvořila u tohoto projektu dlouhodobý institucionální rámec pro další projekty.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 370.000 Kč.


Karlovarské literární dny 2018

Tato třídenní řada literárních akcí v západočeských Karlových Varech, kterou společně iniciovaly Adalbert Stifter Verein a Česká centra, prezentuje soudobou českou a německou literaturu a osvětluje aktuální stav přeshraničních literárních vztahů. Cílem je posílit spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti literatury, a to i s ohledem na roli České republiky jako hlavního hosta na Lipském knižním veletrhu 2019. Čtení a diskuzí k soudobé recepci literatury v sousední zemi se zúčastní zhruba 50 předních českých a německých spisovatelů (Borkovec, Binar, Goldflam, Bernig aj.), vědců, překladatelů a novinářů.
Karlovarské literární dny se uskuteční v rámci mimořádné výzvy Fondu budoucnosti k posílení česko-německé literární výměny.

Podpora Fondu budoucnosti představuje 14.000 eur.


PRALIN

PRALIN představuje partnerství mezi scénami v Praze a Berlíně a je novým projektem spolku Nová síť z.s. a jeho berlínského partnera Performing Arts Programm Berlin. Cílem je iniciovat pravidelnou a dlouhodobou uměleckou výměnu mezi nezávislými divadelními scénami v obou velkoměstech a zprostředkovat divadelní představení pražských souborů (Studio Alta, Alfred ve dvoře, DOX, Ponec, Studio Hrdinů aj.) v Berlíně a berlínských souborů (Sophiensäle, Hebbel am Ufer, Ballhaus OST, Schaubude, ACUD Theater) v Praze.
Konkrétně je naplánována například účast pražských divadelních souborů na setkání nezávislých divadelních scén v Berlíně a uvedení divadelních představení berlínské nezávislé scény na pražském festivalu „Malá inventura“.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 537 000 Kč.


Jiří GRUŠA, Evropan

U příležitosti 80. výročí narození Jiřího Gruši chce básník a novinář Prokop Toman připomenout život a dílo svého dlouholetého přítele hodinovým dokumentárním filmem. Jiří Gruša († 2011) se jako básník a diplomat po roce 1989 aktivně zasazoval o česko-německé vztahy a podílel se také na vzniku Česko-německé deklarace. Film má zdůraznit mimořádnou spojitost Gruši s německou kulturou. Projektovým partnerem je Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Film bude dvojjazyčný a pokaždé bude opatřen titulky. Bude vysílán na České televizi a německé televizní stanici ARTE.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 300 000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

foto: Ondřej Staněk
foto: Ondřej Staněk

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti