Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most

 
 

Tisková zpráva, 28. března 2018

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) dal ve středu zelenou dalším 193 česko-německým projektům. Správní rada ČNFB schválila za tímto účelem na svém zasedání v Drážďanech finanční prostředky ve výši bezmála 25 milionů korun.

Na pozvání ministerského předsedy Saska Michaela Kretschmera se zasedání konalo v Saské státní kanceláři. Během setkání se zástupci fondu prohlásil Michael Kretschmer: „Fond budoucnosti významně přispívá k dobrým sousedským vztahům mezi lidmi z obou našich zemí. O tento skutečný poklad je třeba dlouhodobě pečovat.“ Rovněž připomněl období svého působení ve správní radě fondu: „Byla to zajímavá doba a vždy jsem byl ohromen množstvím společných projektů a silným angažmá všech zúčastněných.“

„Drážďany nebyly jako místo zasedání vybrány náhodou: česko-saská spolupráce patří k nosným pilířům naší činnosti a těší nás, že i tentokrát můžeme podpořit velký počet vynikajících projektů, které budou společně realizovat Češi a Sasové,“ uvedli po zasedání nově zvolení spolupředsedové správní rady Martin Kastler a Jindřich Fryč.

S cílem zajistit pokračování operativní činnosti Nadace Brücke/Most, jakožto dlouholetého ústředního aktéra na poli česko-německé spolupráce, jenž musel v roce 2017 z finančních důvodů zastavit své aktivity, se Fond budoucnosti rozhodl podpořit novou etapu této nadace.    

„Poté, co Fond budoucnosti inicioval a vedl řadu slibných rozhovorů s cílem umožnit pokračování operativní činnosti Nadace Brücke/Most, rozhodli jsme se, že podpoříme její nový začátek a tím i otevřeme cestu pro získání finanční podpory z dalších zdrojů,“ uvedl Tomáš Jelínek, český ředitel Fondu budoucnosti. „Doufáme, že se díky této mimořádné formě podpory podaří nadaci získat novou dynamiku a energii pro pokračování její dlouholeté činnosti,“ dodala před zástupci Nadace Brücke/Most ředitelka fondu Petra Ernstberger.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

Zachování kompetencí a sítí, vybudování nových struktur spolupráce a financování v rámci Nadace Brücke/Most  

Drážďanská Nadace Brücke/Most, která je dlouholetým aktérem česko-německé spolupráce, se zejména na poli přeshraničního vzdělávání ve vztahu k České republice etablovala jako kompetentní centrální kontaktní místo pro velké množství projektových iniciativ. V dané oblasti neexistuje žádný jiný aktér srovnatelného významu. S cílem zabránit zániku stávajících projektových partnerství a know-how, poskytne Fond budoucnosti formou pilotní podpory poprvé financování projektu zaměřenému na rozvoj organizace. Nadaci by tak mělo být umožněno, aby si udržela a dále rozvíjela svoji kontaktní síť, aby zprostředkovávala nové kooperační partnery, realizovala projekty a získávala nové finanční prostředky.

Podpora Fondu budoucnosti činí 40 000 eur.

 

3 Programové týdny - občanská práva a antirasismus

Deutsche Jugend in Europa (djo) a její český partner Fakultní základní škola z Ústí nad Labem pořádají ve vzdělávacím centru Bahratal v Sasku tři setkávací týdny na téma občanská práva a antirasismus za účasti 25 německých a 25 českých dětí. V rámci workshopů a tematických výletů se žáci seznámí s působením Martina Luthera Kinga (50. výročí úmrtí) a Nelsona Mandely (100. výročí narození), ale i s bojovníky za občanská práva z vlastní – české a německé – historie jako například Václava Havla či Christopha Wonnebergera. Kromě empatie, respektu a tolerance chtějí organizátoři u dětí vzbudit zájem o občanskou angažovanost a v neposlední řadě zvýšit jejich informovanost o nárůstu xenofobie v dnešní době.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 10 500 eur.

 

 „1968“ – perspektivy z česko-polsko-německého trojmezí 50 let později:  Mezinárodní filmový workshop v rámci 15. ročníku Filmového festivalu Nisa

Filmový festival Nisa se etabloval jako jedna z nejvýznamnějších kulturních událostí v oblasti česko-polsko-německého trojmezí a stal se živou platformou pro přeshraniční kulturní výměnu. Fond budoucnosti od roku 2011 pravidelně podporuje trinacionální workshop organizovaný v rámci festivalu. Dvanáct mladých účastníků workshopu v tomto roce získá základní znalosti v oblasti filmové tvorby a zároveň i možnost společně natočit vlastní dokumentární film. Z obsahového hlediska bude hlavním mottem letošního festivalu rok 1968. Konfrontace s dějinnými zvraty roku 1968 bude účastníky motivovat k úvahám o zodpovědnosti jednotlivce na pozadí historických událostí.

Finanční podpora Fondu budoucnosti u tohoto projektu činí 3 900 eur.

 

17. Umělecké sympozium Proudění / Strömungen „Kyselá Evropa“

Kulturní centrum Řehlovice, nacházející se poblíž česko-saské hranice, se po obtížných počátcích na konci 90. let, kdy se začalo zabývat tématem smíření, stalo významným místem česko-německé výměny a setkávání, z něhož vzešly důležité impulzy pro přeshraniční spolupráci.
Umělecké sympozium „Proudění / Strömungen“, které Fond budoucnosti podporuje již od jeho počátku, je pořádáno v úzké spolupráci s drážďanským spolkem „riesa efau“ a jeho základem je společné česko-německé setkávání a kreativní propojení umění, historie a politiky. Letošní sympozium se zaměřuje na narůstající „emocionalizaci“ a populismus ve spojení s pojmem Evropy. Účastníci se budou mj. zabývat otázkou, nakolik politické by mělo být umění v dobách stále více rozpolcené Evropy.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou 7 000 eur.
 

KHAMORO 2018: Romové v časech první a druhé světové války

Světový romský festival v Česku představí i v rámci svého 20. jubilejního ročníku širokou paletu uznávaných romských umělců a jako protiváhu k předsudkům většinové společnosti se snaží prezentovat pozitivní obraz Romů. Festival nadto představuje platformu mezinárodní odborné výměny. V této souvislosti letos jeho organizátoři ze spolku Slovo 21 prezentují ve spolupráci s heidelberským Dokumentačním a kulturním centrem německých Sintů a Romů po dobu jednoho měsíce v Praze výstavu „Rasová diagnóza: Cikán“, která se zabývá pronásledováním Sintů a Romů v Německu v období nacismu.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou 200 000 Kč.

 

Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání si se svým německým partnerem, školou Primus-Schule z Münsteru, vyměňuje zkušenosti při zavádění inkluzivního vzdělávání. Od změny zákona v září 2016 vznikl totiž i v České republice nárok na podpůrná opatření pro všechny děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Vedle tří studijních cest českých pedagogů do Německa je naplánována i řada workshopů.

Finanční podpora Fondu budoucnosti u tohoto projektu činí 350 000 Kč.

 

Naučte se historie – mediální projekt na zaniklých místech v bavorsko-české hraniční oblasti

Gymnázium Lappersdorf a Deutsche Schule Prag plánují ve vzdělávacím středisku pro mládež Waldmünchen dvoudílný vzdělávací projekt k Tématu roku vypsanému Fondem budoucnosti na rok 2017 (podpora.mediální.kompetence), který zajímavou formou propojuje regionální historii a mediální vzdělávání. Němečtí a čeští žáci se budou společně zabývat historií česko-bavorského příhraničí, povedou rozhovory s pamětníky a své rešerše následně zpracují formou „podcastů“ a popř. mediálních průvodců, které bude možné využít při poznávání daného regionu. Mediální kouči z nadace Zuhören zajistí profesionální mediálně pedagogickou realizaci projektu a technický doprovod.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou 8 500 eur.


 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
E-mail: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 

foto: Ondřej Staněk

Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří nový začátek Nadace Brücke/Most
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti