Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podpoří díky finančnímu daru oběti nacismu z Česka a Slovenska

 
 

 

Tisková zpráva ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
27. ledna 2019

 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti obdržel finanční dar v celkové výši zhruba 334.000 eur ve prospěch doposud žijících obětí nacistického bezpráví z Česka a Slovenska.

Tyto finanční prostředky pocházejí z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha, bývalého vysoce postaveného politika západoberlínské sociálnědemokratické strany. Většina jeho odkazu byla stejným dílem rozdělena mezi Česko-německý fond budoucnosti a německou charitativní organizaci Maximilian-Kolbe-Werk. Tyto organizace poskytnou uvedené prostředky přeživším obětem nacismu z Česka, Slovenska a Polska.

V Česku budou tyto finanční prostředky vyplaceny ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Živá paměť formou paušálních plateb, které obdrží zhruba 1000 osob pronásledovaných za nacionálního socialismu z rasových a politických důvodů. Platby budou realizovány do konce roku 2019.

„Tento finanční dar opět dokládá, že lidé v Německu nepovažují podporu obětí nacistického bezpráví za uzavřenou záležitost,“ zdůrazňuje 96tiletý Felix Kolmer, viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru, který sám přežil několik koncentračních táborů. „Jsem však vděčný i Česko-německému fondu budoucnosti za to, že se jako jedna z mála organizací trvale zasazuje o podporu obětí nacistického bezpráví,“ uvádí Kolmer.

„Odškodnění obětí nacismu bylo předpokladem pro vytvoření důvěry a základů spolupráce mezi občany obou našich zemí,“ zdůrazňuje Tomáš Jelínek, český ředitel Fondu budoucnosti. „Podpora osob pronásledovaných nacistickým režimem, udržování vzpomínky na oběti nacismu a připomínání si hrůz nacistické diktatury je ovšem naším trvalým úkolem. O to více nás těší, že jsme společně s organizací Maximilian-Kolbe-Werk dokázali nalézt způsob, jak české a slovenské oběti nacismu podpořit.“

Díky značnému úsilí Fondu budoucnosti se i s podporou bývalého českého zmocněnce pro záležitosti holocaustu a boj s antisemitismem Jiřího Šitlera podařilo vyjasnit komplikované pozůstalostní řízení a uvolnit finanční prostředky k vyplacení.

Odškodnění českých obětí nacismu představovalo pro Fond budoucnosti od počátku důležitý úkol. Více než 7 000 bývalých vězňů koncentračních táborů a obětí rasové perzekuce vyplatil fond z vlastních prostředků celkem 45 miliónů eur. Z prostředků poskytnutých ze strany německého a rakouského státu a průmyslu poskytl odškodnění za nucenou práci bývalých vězňů koncentračních táborů a civilních nuceně nasazených osob: mezi 87 000 obětí otrocké a nucené práce celkem přerozdělil 8 miliard korun.

V roce 2018 oslavil Česko-německý fond budoucnosti dvacet let své činnosti ve prospěch reflexe komplikovaných dějin česko-německých vztahů, jejich dynamické současnosti a nezatížené a rozmanité budoucnosti. Ke stavění mostů mezi Němci a Čechy doposud přispělo více než 10 300 společných projektů podpořených Fondem budoucnosti, které spojují lidi z obou zemí a umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Česko-německý fond budoucnosti poskytl na podporu těchto činností zhruba 57 miliónů eur. Více než třetina těchto prostředků byla poskytnuta v oblasti škol a mládeže, téměř třetina pak na kulturní projekty, zbylá část pak šla na podporu partnerství obcí a spolků, diskuzní fóra a vědecké projekty, obnovu památek a publikační činnost a sociální projekty pro národnostní a další menšiny.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti