Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německá novinářská cena 2019 udělena

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lipsko, 01.11.2019 – V historických prostorách kina UT Connewitz v Lipsku ocenil v pátek večer Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy z Česka (Syndikát novinářů) a z Německa (DJV) osm příspěvků výjimečných novinářek a novinářů. Vítězové byli vyznamenáni před více než 200 hosty, mezi nimiž byl bývalý ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg či spolkový zmocněnec pro dokumenty Stasi Roland Jahn, za diferencované vnímání sousední země oproštěné od předsudků, které přispívá k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. V kategoriích text, audio a multimédia byli oceněni: Oliver Hach (Freie Presse Chemnitz), Adéla Tallisová Dražanová (Reportér magazín), Jacqueline Hene (MDR Sachsen), Petr Dudek/ Jan Pokorný/ Petr Pospíšil/ Ondřej Suchan/ Martin Veselovský (Český rozhlas, Radiožurnál), Dennis Wagner (ARD) a Jiří Fiedor (Česká televize (ČT2). Zvláštní cenu Mileny Jesenské obdržel Kirill Ščeblykin (Deník N) za aktuální příspěvek, který se zabývá občanskou odvahou, porozuměním a tolerancí. Celkem sedm cen je dotováno vždy částkou 2.000 eur. Vedle toho bylo Aleně Wagnerové uděleno zvláštní ocenění jako výraz uznání za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost.

Vítězky a vítězové

Kategorie Text

V kategorii text byl vyznamenán Oliver Hach za své reportáže „Před 50 lety v Československu zemřela svoboda - Konec Pražského jara“, Freie Presse Chemnitz, 17.8.2018. Porota ocenila jeho komplexní pohled na události Pražského jara z perspektivy bývalé NDR. Podařilo se mu přitom velmi působivě ukázat, že potlačení československého reformního hnutí není cizími dějinami, nýbrž je součástí vlastní východoněmecké historie. Stopy, které po sobě zanechalo, se jako červená nit táhnou celou osmistránkovou přílohou. „Oliver Hach ukazuje své velmi fundované znalosti českého souseda a psaní velmi dobře rozumí. Přesvědčivý je každý jednotlivý příspěvek a celá příloha jako jeden celek,“ zdůraznil člen poroty Daniel Brössler ze Süddeutsche Zeitung.

Z české strany byla oceněna Adéla Tallisová Dražanová za reportáž „Jak to prasklo v Lipsku“, Reportér magazín, 15.10.2018. Její příspěvek je podle poroty výjimečný díky rozsáhlým rešerším a také svojí velkou obrazností. Události a atmosféra v Lipsku před 30 lety jsou českému publiku přiblíženy v novém světle. „Zvláštní síla spočívá v tom, že autorka velmi dobře zprostředkovává napětí té doby a přitom vytváří velmi působivé portréty protagonistů,“ pochválil příspěvek člen poroty Adam Černý ze Syndikátu novinářů ČR.

Kategorie Audio

V kategorii audio byla oceněna Jacqueline Hene za příspěvek „Zatopené město“, MDR Sachsen, 16.7.2018. Dle poroty se autorce podařilo atmosféricky představit dějiny v česko-německém příhraničí prostřednictvím společné akce mladých lidí a zpřístupnit je tak širšímu okruhu posluchačů: „Její příspěvek se vyznačuje velkou obsahovou kompaktností a jazykovou přesvědčivostí. Akce mladých lidí měla za cíl vytisknout dvojjazyčné cedule a umístit je v příhraniční oblasti kolem Přísečnické přehrady, aby tak na obou stranách hranice upozornili na zatopené město Přísečnice, jeho historii i obyvatele. Autorka nám v průběhu pouhých tří a půl minut umožňuje stát se součástí jak aktuálního projektu, tak i výřezu z dějin, který obnáší pět století,“ vyzdvihuje kvality příspěvku členka poroty Bogna Koreng, MDR, Sorbische Redaktion.

Z Čech byli vyznamenáni Petr Dudek, Jan Pokorný, Petr Pospíšil, Ondřej Suchan a Martin Veselovský za rozhlasový projekt „Studio 39“, Český rozhlas, Radiožurnál, 15.3.2019. Podařilo se jim jedinečné sedmihodinové propojení živé rekonstrukce událostí s dobovými nahrávkami a rozhovory s historiky. Jednalo se o živé vysílání z haly Hlavního nádraží v Praze u příležitosti 80. výročí nacistické okupace Československa dne 15. března 1939: reportéři Radiožurnálu se hlásili „živě“ z různých regionů a podávali „aktuální“ zprávy o „okupaci Československa“. „Studio 39 přeneslo minulost do současnosti a představuje tak odvážný, nový formát na populární rozhlasové vlně,“ zdůraznil člen poroty František Černý.
 

Kategorie multimédia

V kategorii multimédia získal cenu Dennis Wagner za svůj film „Citlivý člověk - románová road movie Jáchyma Topola“, ARD, 24.3.2019. Jeho film, který představuje Česko na pozadí života a práce spisovatele Jáchyma Topola, je aktuálním příspěvkem k hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu 2019 a podle poroty se vyznačuje mimořádnou profesionalistou. „Umělecky komplexní filmový příspěvek a psychogram dnešní rozdělené společnosti, s velmi precizním pohledem na lidi. Film o knize, která pojednává o Evropě a o České republice. Prostřednictvím biografie autora je ve velké šíři a s filmařskou invencí prezentována historie posledních 40 let,“ soudí člen poroty Peter Lange, rozhlasový korespondent ARD v Praze.

Za českou stranu byl vyznamenán Jiří Fiedor za svůj dokumentární cyklus „Česko-německé století“, Česká televize (ČT2), 6.11.2018. Dle poroty působí jeho filmy jako reflektory osvětlující posledních 100 let česko-německého soužití a zároveň jsou vyváženou prezentací různých názorů s vynikající kamerou. „Vícehodinový dokumentární cyklus umožňuje kromě klasických historických mezníků jako mnichovská dohoda nebo pád Berlínské zdi popsat i mezitóny příběhu, třeba česko-německé vztahy během čtyřiceti let komunismu. Filmy Jiřího Fiedora přivádějí obě strany k sobě, snižují napětí, obrušují hrany nenávisti“, uvedl člen poroty Vojtěch Berger.

Zvláštní cena Mileny Jesenské

Zvláštní cenu Mileny Jesenské získal Kirill Ščeblykin za svůj příspěvek „Příkopy, které se táhnou dodnes“, Deník N, 24.10.2018. Ščeblykin v něm analyzuje, proč nefungovalo soužití Čechů a Němců v jednom státě a jak bilaterální vztahy vypadají dnes. Čtivým a zábavným způsobem překlenuje období od pozdních 30. let minulého století až po současnost, uvedla porota. „U všech problémů se ve Ščeblykinově příspěvku pokaždé ukáže ochota akceptovat danou dobu a podmínky. Příkopy na jednu stranu oddělují, zároveň ale slouží k tomu, zbavit se starých, přebytečných a nepotřebných věcí, a následně to uplynulé z obou stran příkopu sesbírat a odnést pryč,“ zdůrazňuje člen poroty Michael Hiller, Německý svaz novinářů Sasko.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získala Alena Wagnerová. Již řadu let se zabývá kulturou a dějinami střední Evropy a česko-německými vztahy: „Alena Wagnerová je archeoložkou naší současnosti. Píše, aby se nezapomnělo. Má precizní náhled, který není nikdy ideologicky deformován. Prostřednictvím konkrétních osudů nechává ožít minulost a zasazuje ji do souvislostí. Stále znova se snaží odkrývat obecné představy a tabuizovaná témata. Statečně popisuje tu druhou stránku často běžné prezentace sudetských Němců a sleduje i osudy antifašistů v sudetoněmeckém příhraničí,“ uvádí členka poroty Libuse Cerna, za Německý svaz novinářů Brémy.

Tomáš Jelínek a Petra Ernstberger z Česko-německého fondu budoucnosti k udělení Česko-německé novinářské ceny 2019 uvedli: „Oceněním nejlepších novinářských počinů se chceme zasadit o kvalitní žurnalismus s citlivým a analytickým pohledem. A to obzvláště v době populismu, který je na vzestupu v obou našich zemích, a emocionalizace ve veřejné komunikaci. Především zpravodajství je seismografem aktuálního stavu česko-německého dialogu a hraje klíčovou roli pro naše vzájemné vnímání. Je proto důležité, aby byly co možná nejrozmanitěji prezentovány každodenní zájmy obou společností a nejenom krize, katastrofy a výročí.“

Krátké portréty a fotografie vítězů

Porota 2019

Česko-německá novinářská cena

KONTAKT PRO TISK

Silja Schultheis
Česko-německý fond budoucnosti
silja.schultheis@fb.cz
T +420 737 505 790

Susanne Meierhenrich
PR pro Česko-německou novinářskou cenu
smeierhenrich@t-online.de
T +49 171 742 1717

foto: Ondřej Staněk

Česko-německá novinářská cena 2019 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2019 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2019 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2019 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2019 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2019 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2019 udělena
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti