Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Češi a Němci společně zachrání tři desítky sakrálních památek

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 107 nových projektů, důraz je kladen na obnovu památek

Tisková zpráva, 13. prosince 2017
 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) ve středu v Praze dal zelenou podpoře dalších 107 česko-německých projektů. Správní rada ČNFB schválila finanční prostředky ve výši téměř 21 milion korun.

Velká část finanční podpory, zhruba 8 milionů korun, připadá na projekty z oblasti obnovy památek. „Těší nás, že nadšení pro uchování společného kulturního dědictví je na obou stranách hranice i nadále velké,“ zdůrazňuje Kristina Larischová, místopředsedkyně správní rady Fondu budoucnosti. „To se také v uplynulém roce odráží v širokém spektru předložených projektových žádostí, které sahá od klasických projektů obnovy památek až po workshopy pro širší veřejnost.“

Správní rada na svém prosincovém zasedání zároveň jmenovala ředitele sekretariátu Fondu budoucnosti na nové funkční období. Za českou stranu zůstává ve funkci dosavadní český ředitel Tomáš Jelínek. Na německé straně funkci převezme dosavadní předsedkyně správní rady Petra Ernstberger a v novém roce tak vystřídá Joachima Brusse.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:
 

Obnova věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři

Gotický kostel sv. Mikuláše v Šitboři (část západočeského města Poběžovice) je nejenom jednou z nejstarších sakrálních staveb v regionu, ale zároveň po celá staletí symbolizuje společné dějiny Čechů a Němců. Místní spolek Mikuláš se již několik let společně s městem Poběžovice a německými rodáky angažuje pro záchranu kulturní památky, která se nachází v havarijním stavu, a v současné době plánuje rekonstrukci a zastřešení kostelní věže.
Na vedlejším hřbitově již spolek vlastními silami zrestauroval náhrobky bývalých obyvatel. Dále je plánována instalace sochy Jana ze Šitboře, který se zde narodil a později se proslavil jako Jan z Teplé nebo Jan ze Žatce – autor díla „Oráč z Čech“ (Der Ackermann aus Böhmen).
Odhalení sochy, plánované na červen 2018, je zamýšleno jako česko-německá událost, na níž se očekává větší počet německých krajanů.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 600.000 Kč.

 

Záchranné práce na poškozených, nebo erozí ohrožených náhrobcích nového židovského hřbitova v Horažďovicích

Se svými více než 400 vzácnými náhrobky z různých epoch – baroka, klasicismu, i novogotiky – představuje židovský hřbitov v Horažďovicích působivé svědectví historie tamní židovské obce a náboženského kulturního dědictví regionu. Již patnáct let usiluje Federace židovských obcí v ČR o záchranu a postupnou obnovu tohoto chátrajícího kulturního dědictví. Konkrétně se u tohoto projektu jedná o opravu, stabilizaci, popř. obnovu náhrobků, které ve svém současném havarijním stavu představují pro návštěvníky hřbitova bezpečnostní riziko.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 300.000 Kč.
 

Workcamp Omnium 2018

Spolek Omnium se ve spolupráci s různými německými dobrovolnickými organizacemi snaží prostřednictvím několika čtyřdenních až pětidenních workshopů zapojit širší veřejnost do obnovy památek.
Cíl workshopů spočívá v navázání kontaktů především mezi mladými lidmi na obou stranách hranice, kteří mají zájem o společné česko-německé kulturní dědictví, nemají však ještě dostatek zkušeností v oblasti obnovy památek. Společně pak na zcela konkrétních objektech provádějí menší renovační práce, čímž získají bližší vztah k chátrajícímu společnému kulturnímu dědictví. Konkrétně se bude jednat o následující místa či objekty: Krásná Loučka u Krnova (hřbitov), Nové Domky u Rozvadova a okolí (kostel, židovský hřbitov), Hrobčice a Chouč (2 kostely), Broumovsko (menší stavby v regionu).

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 80.000 Kč.

 

Setkávat se je snadné

Zatímco Nadace Brücke/Most svoji dlouholetou činnost prozatím pozastavila, usiluje nově založený obecně prospěšný spolek Pragkontakt z.s. o zachování dosavadní nabídky nadace v Praze a o pokračování v organizaci česko-německých setkání a jazykových animací pro německé školní třídy. Vedle historických témat ze společné minulosti se účastníci budou zabývat také aktuálními otázkami jako například nebezpečím pravicového extremismu. 
Fond budoucnosti podpoří spolek v počáteční fázi jeho činnosti spolufinancováním dvanácti jednodenních tematických setkání, deseti setkání s pamětníky a týdenního setkání „Sametové posvícení“.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 550.000 Kč.


Fakt nebo Fake?

Předložený projekt se vztahuje k Tématu roku, které Fond budoucnosti vypsal na rok 2017: „podpora.mediální.kompetence. Diferencovaný a kritický přístup k využívání, konzumu a působení médií“.
V rámci dlouholetého partnerství plánují dvě odborné školy z Frýdku-Místku a Gelnhausenu dvě týdenní setkání 15 německých a 15 českých žáků, během nichž bude tematizována otázka důvěryhodnosti informací v německých a českých médiích. S odbornou pomocí české iniciativy k mediální kompetenci „Zvol si info“ a nevládní organizace Člověk v tísni se žáci naučí samostatně a kriticky analyzovat informace, aby byli schopni rozpoznat šíření fake news a kyberšikanu.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 237.000 Kč.

 

Kus: Česka 2018 - Festival současné české dramatiky v Berlíně

Prostřednictvím bienále „Kus: Česka“ chce berlínský spolek Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. ve spolupráci s Českým centrem v Berlíně dlouhodobě etablovat prezentaci české soudobé dramatické tvorby. Organizátoři tak reagují na aktuální vývoj, kdy v Česku nastupuje nová generace divadelních autorů, jejichž díla jsou relevantní z celoevropského hlediska, ale za hranicemi Česka nejsou téměř známa.
V rámci divadelního bienále 2018 jsou v Berlíně vedle tří scénických čtení naplánovány dvě oceněné inscenace, které uvedou hostující divadelní soubory: divadlo Letí bude v Berlíně hostovat s inscenací „Olga: Horrory z Hrádečku“ a pražské Studio Hrdinů představí v Berlíně hru „Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny“.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 12.000 eur.

 

Tak se dělá jaro #2 - Česko-německý kulturní festival v Brémách

Prostřednictvím kulturního festivalu „Tak se dělá jaro“ chce „Brémský svaz pro česko-německou spolupráci“ („Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit“), založený v roce 2017, přiblížit brémskému publiku aktuální impulzy české kultury.
V návaznosti na úspěšný koncept prvního ročníku, který patřil mezi ukázkové projekty Česko-německého kulturního jara 2017, organizátoři opět nabízejí mezižánrový program zahrnující čtení, výstavy, divadlo, koncerty a diskuze. Tematické těžiště představují historická výročí let 1918 (vznik Československa) a 1968 (Pražské jaro), na jejichž pozadí mají být objasněny také aktuální česko-německé vztahy.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 15.000 eur.

 

Hudební most Praha - Drážďany 2018 / 10 LET EXISTENCE / část únor - duben 2018

Již deset let slouží Hudební most Praha – Drážďany k aktivní výměně mezi hudebníky, soubory a uměleckými institucemi z obou zemí.
Díky vědomému navázání na hudební tradici spojující Prahu a Drážďany a díky prvotřídnímu provedení zčásti neznámých skladeb se stala koncertní řada, kterou v roce 2008 založil dirigent Václav Luks a jeho soubor Collegium 1704, jedním z hlavních pilířů česko-německých hudebních vztahů.  
Fond budoucnosti projekt od počátku podporuje a poskytne finanční příspěvek i na sedm koncertů plánovaných v rámci jubilejního ročníku v Drážďanech a v Praze, na kterých se bude podílet více než 100 českých a německých hudebníků a zpěváků.
Vrcholem programu desátého ročníku Hudebního mostu je uvedení „Mesiáše“ Georga Friedricha Händela v pražském Rudolfinu a v drážďanském kostele sv. Anny.   

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 300.000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
E-mail: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 

Češi a Němci společně zachrání tři desítky sakrálních památek
 
Češi a Němci společně zachrání tři desítky sakrálních památek
 
Češi a Němci společně zachrání tři desítky sakrálních památek
 
Češi a Němci společně zachrání tři desítky sakrálních památek
 
Češi a Němci společně zachrání tři desítky sakrálních památek
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti