Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Publikace 20 let Česko-německého fondu budoucnosti

U přiležitosti 20. výročí Fondu budoucnosti jsme nejdůležitější momenty uplynulých dvou desetiletí zaznamenali v publikaci, kde jsme také představili osobnosti, které tyto momenty příkladně ztělesňují.
více

Za Dagmar Burešovou

Zpráva o úmrtí JUDr. Dagmar Burešové, první české předsedkyně správní rady Česko-německého fondu budoucnosti, nás naplnila velkým zármutkem. Je nám ctí, že taková významná osobnost moderních českých dějin stála u zrodu Fondu budoucnosti. Vzpomínáme na ni, na její odvahu, šarm a cit pro spravedlnost. Inspirací pro nás zůstává.
více

Program na podporu rozvoje organizací v oblasti česko-německé výměny

Vztahy mezi českou a německou občanskou společností zaznamenaly v období posledních dvou desetiletí, které uplynuly od založení Česko-německého fondu budoucnosti, nebývalý rozkvět.
více

Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí

Tisková zpráva, 27. června 2018 (Praha) Česko-německý fond budoucnosti přislíbil podporu dalším 155 společným projektům občanů obou zemí. Správní rada fondu za tímto účelem schválila na svém pravidelném zasedání v Praze prostředky ve výši bezmála 23 milionů korun.
více
 
Česko-německý fond budoucnosti